मराठी मध्ये माहिती

थायरोईड  ग्रंथी चे आजार , कमी काम होणे , काम जास्ती होणे व ग्रंथी मध्ये कर्करोग होणे …… या सर्व रोगावर उपाय योजना, शंकानिरसन यासाठी हे संकेत स्थळ आहे.

Comments are closed.